نکته های آموزنده و شیرین زندگی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی ملائکه
نویسندگان
پیغـام خـدا را برسانیــد بـه نرگس
 
                                  کای مـادر فرخنده! پسر بـاد مبارک
 
در ولادت حضرت صاحب‌الزمان
 
 
عیـد است ولـی عیـد قیـام بشریت
 
در پرتــو میــلاد امـــام بشــریت
 
بـا دست کــرم ذات خداونـد تعـالی
 
زد سکــۀ اقبــال بــه نـام بشریت
 
از خم طهورا که خدا ساقی آن است
 
بـا دست خـدا پـر شده جام بشریت
 
امشب ببر ای باد صبا پیشتر از صبح
 
بـر سامـره پیـوسته سـلام بشـریت
 
عالم همـه‌جـا وادی طــور است ببینید!
 
در دست حسن مصحف نور است ببینید
 
****
 
خیزیـد همـه سـورۀ والشمس بخـوانید
 
گل در قـدم مهــدی موعــود فشـانید
 
از جـام شرابـی که خـدا ساقی آن است
 
پیوستــه بنوشیـد و بـه یـاران بچشانید
 
تنها نه فقط شب، شبِ مهدی‌ست، بگویید
 
میــلاد ائمــه اسـت بدانیــد بدانیـــد
 
خیزیـد و ببندیــد همـه بار سفر را
 
محمل به سوی کعبۀ مقصود برانید
 
امشب خبری خوش به بنی‌فاطمه آمد
 
بـوی گـل نـرگس بـه مشام همه آمد
 
****
 
عیـد ملک و جـن و بشر باد مبارک
 
بـر شـانۀ خورشیـد قمـر باد مبارک
 
طوبـای امیـد همه خوبان جهـان را
 
در نیمـۀ ایــن مـاه ثمـر باد مبارک
 
آوای خدا می‌شنوم از لب مهدی
 
این زمزمـه بر مرغ سحر باد مبارک
 
پیغـام خـدا را برسانیــد بـه نرگس
 
کای مـادر فرخنده! پسر بـاد مبارک
 
ای خیل ملک پیش روی مادر مهدی
 
آییــد و بگردیـد بـه دور سـر مهدی
 
****
 
دیدید همه کعبۀ روح شهدا را
 
دیدید همه آینـۀ غیب‌نمـا را
 
دیدید همه بر سر دست حسن امشب
 
هنگام سحر صورت مصباح‌ هـدی را
 
امشب همه بـار سفـر سامـره بستیم
 
داریم بـه دل شوق تماشـای خـدا را
 
از مرغ سحـر بـا گل لبخنـد بپرسید
 
کی دیده در آغوش سحر شمس ضحی را
 
یاران! شب عیـد آمده بیدار بمانید
 
باید همه از فاطمه عیدی بستانید
 
****
 
این جان جهان، جان جهان، جان جهان است
 
این روح روان، روح روان، روح روان است
 
این چارده آیینه جمال است به یک حسن
 
آنجا که عیان است چه حاجت به بیان است
 
ایـن ختـم ائمــه اسـت بدانیـد بدانیــد
 
چونـان کــه نبی خاتـم پیغامبران است
 
گــر کفــر نبــاشد بگـذارید بگـــویم
 
چشمان خـدا بـر مـه رویش نگران است
 
هر لحظه پدر شیفتۀ تاب و تب اوست
 
ناخـورده لبن آیـۀ قرآن به لب اوست
 
این است که دادنـد امامـان خبرش را
 
داده است خدا مژدۀ فتـح و ظفرش را
 
تا آیـۀ قـرآن بـه لـبش بود، مـلایک
 
دیدنـد به لـب خنـدۀ شـوق پدرش را
 
ای کاش نبی بود که بوسد چو حسینش
 
تنها نه دهان بلکه ز پا تا به سرش را
 
جاءالحـق بـازوش کـه دیدیـد ببینید
 
نقش زهـق‌البـاطل دست دگـرش را
 
این نور دل فاطمه فرزند حسین است
 
بر لعل لبانش گل لبخند حسین است
 
ای خلـق جهـان منتظر روز ظهورت!
 
پیوستـه زمـان منتظـر روز ظهـورت
 
هم در غم هجران تو پیران همه مردند
 
هم نسـل جـوان منتظر روز ظهورت
 
بلبل سر هر شاخـه غزلخـوان فراقت
 
گل‌هـای خـزان منتظـر روز ظهورت
 
تو یوسف گم‌گشتۀ اسلام چو یعقوب
 
بـا قـد کمـان منتظـر روز ظهـورت
 
یعقوب به ما مژده دهد آمدنت را
 
از مصر شنیدیم بوی پیرهنت را
 
****
 
ای دست خدا! دست خدا یار تـو باشد
 
بازآ که حـرم عـاشق دیـدار تـو باشد
 
بازآ که حسین‌بن‌علی چشم به راه است
 
بازآی کــه عبـاس علمـدار تـو باشد
 
تو یوسف زهرایی و صد یوسف مصری
 
سردرگم و جان بر کف بازار تـو باشد
 
بازآی که هفتاد و دو سربـاز حسینی
 
دلباختــۀ مکتـب ایثــار تـو بــاشد
 
تو پاسخ فریـاد امـام شهدایی
 
تو منتقم خـون امام شهدایی
 
****
 
بازآی که آییـن پیمبـر بـه تـو نازد
 
بازآ که علـی، فاتح خیبـر به تو نازد
 
روزی که بگیری به کفت تیغ علی را
 
آن روز ببیننـد که حیـدر به تو نازد
 
روزی که ز قبر، آن دو نفر را تو درآری
 
حق است که صدیقۀ اطهر به تو نازد
 
آن روز ببیننـد همــه بـا گـل لبخند
 
بر شانـۀ بابا علـی‌اصغـر بـه تـو نازد
 
ای وسعت ملک ازلی محفل نورت
 
ما عیـد نداریـم مگـر روز ظهورت
 
****
 
از لالــۀ زخـم شهــدا خنـده برآید
 
کای منتظران! منتظران! منتَظَر آید
 
از چار طرف چشم گشاییـد به کعبه
 
تـا سوی حرم حجت ثانـی‌عشر آید
 
این یکه‌سواری که نهد روی به کعبه
 
مهدی‌ست که از بهر نجات بشر آید
 
چشم همه روشن که به فرمان الهی
 
از پیــرهن یــوسف زهـرا خبـر آید
 
«میثم» چه نکو گفت تو را دوست که شاید
 
ایـن یار سفـر کـرده همیـن جمله بیاید
*********************************

 


تشنگان را سحاب پیدا شد
رحمت بی‌حساب پیدا شد
در دل این کویر تفیده
بهر جوشید و آب پیدا شد
چشم‌ ِچشم‌انتظارها روشن
روی حق بی‌نقاب پیدا شد
در جمال منورِ یک ماه
چارده آفتاب پیدا شد
بامدادان ز نکهت یک گل
یک گلستان گلاب پیدا شد
انقلاب جهانیِ دین را
رهبر انقلاب پیدا شد
همه عالم تراب مقدم او
هیبت بوتراب پیدا شد
چشمتان روشن ای مسلمانان
روح اسلام ناب پیدا شد
سامره شهر مکه گشت و در آن
احمدی با کتاب پیدا شد
طلعت غیب را که می‌گفتند
صبحدم بی‌‌نقاب پیدا شد
بر فراز سر ستمکاران
آیه‌های عذاب پیدا شد
اهل ایمان امانتان آمد
که امام زمانتان آمد


ای خزان را بهار- ادرکنی
ابر رحمت ببار- ادرکنی
اسداللهِ بیشۀ هستی
دستِ پروردگار- ادرکنی
تا به کی سیل اشک‌ها جاری؟
تا به کی انتظار؟ ادرکنی
شیعه را بی‌تو انتظار بوَد
بدتر از احتضار، ادرکنی
پسر مرتضی علی- الغوث
وارث ذوالفقار- ادرکنی
آخرین تیر ترکش توحید!
از کمان سر برآر- ادرکنی
چارده قرن مادرت زهراست
به تو امیدوار- ادرکنی
آفتابا ببین که بی‌تو شده
روز ما شام تار، ادرکنی
ذوالجناح حسین بار دگر
چون تو خواهد سوار، ادرکنی
تو خداوندگار را دستی
دست از ما مدار- ادرکنی

تو که خورشید عالم جانی
تا به کی پشت ابر پنهانی


روزی آید که جانِ جان آید
جان نو در تن جهان آید
روزی آید که این جهان بر ما
خوشتر از گلشن جنان آید
تیرگی‌ها همه کنار روند
شاهد نور در میان آید
همه احرام نور می‌بندند
که حرم در حرم عیان آید
روزی آید که بهر یاری او
پور مریم از آسمان آید
روزی آید که عالم هستی
بر همه کعبۀ امان آید
روزی آید که منجی عالم
بر نجات جهانیان آید
روزی آید کز آتش نمرود
لاله بیرون چو بوستان آید
گرگ‌های درنده را گویید
آخر این گله را شبان آید
همه گل‌ها به خنده می‌گویند
باز در باغ، باغبان آید
به خدا شیعه صاحبی دارد
به خدا صاحب‌الزمان آید

جان به کف ای تمام منتظران
کـز ره آیـد امـام منتظران


نه فقط چشم ماست منتظرت
ملک بی‌انتهاست منتظرت
از همان شب‌ که وحی نازل شد
خاتم‌الانبیاست منتظرت
چار ارکان کعبه، حجر و مقام
مروه، زمزم، صفاست منتظرت
از شب رحلت رسول‌الله
علیِ مرتضاست منتظرت
کوچه‌های مدینه می‌گویند
حسن مجتباست منتظرت
از زمانی که گوشواره شکست
چشم خیرالنساست منتظرت
به خداوند می‌خورم سوگند
خون خون خداست منتظرت
بر سر قبۀ مزار حسین
پرچم کربلاست منتظرت
علم و مشک و دست چشم به راه
ساقی نینواست منتظرت
نوک نی پای خطبۀ زینب
سر از تن جداست منتظرت
صوت قرآن سیدالشهدا
سرِ از تن جداست منتظرت

اگـر آتش از آسمـان بارد
شیعه تنها تو را تو را دارد

ای به پیغمبران امید بیا
ای خداوند را نوید بیا
طالب خون سیدالشهدا
مرهم زخم هر شهید بیا
قامت راست قامتان بی‌تو
چون قد فاطمه خمید بیا
یوسفا همچو دیدۀ یعقوب
موی اسلام شد سفید بیا
صبر اسلام شد تمام ببین
جان شیعه به لب رسید بیا
تو به هر جمعه اشک ما دیدی
دیدۀ ما تو را ندید بیا
به همان ناله‌ای که در پس در
فاطمه از جگر کشید بیا
همه در انتظار روز ظهور
همه در هالۀ امید بیا
به خدا که خدا تو را ز آغاز
بر چنین روز آفرید بیا
به سرشکی که در عزای حسین
دائم از دیده‌ات چکید بیا
به سری کز قفا بریده شده
به دلی کز سنان درید بیا

همه چشمند تـا تـو بـاز آیی
همچو خورشید دیده بگشایی

iی دو عالم ز مقدمت گلزار
قدمی هم به چشم ما بگذار
ما همه تیرگی و تو خورشید
ما همه تشنه و تو ابر بهار
چند «عجل علی ظهور» به لب
چند چشم انتظار دولت یار
وعدۀ ما و تو کنار حرم
روز اوّل گذاشتیم قرار
به محمّد قسم تو می‌آیی
می‌گشایی نقاب از رخسار
می‌رسد نغمۀ انا المهدیت
به همه خلق از یمین و یسار
تو بیا روضۀ حسین بخوان
تو بیا از دو دیده اشک ببار
تو بیا قاتلین فاطمه را
پسر فاطمه ز قبر در آر
داد زهرا از آن گروه بگیر
بار غم از دل علی بردار
همه گویند بهر روز ظهور
صبر باید «و نِعم عقبی الدار»
چه کنم داده‌ام ز دست شکیب
چه کنم در دلم نمانده قرار

ترسم آن دم که چهره بگشایی
در کنــار جنــازه‌ام آیــی

نقل هر بزم صحبت مهدی است
دولت عدل دولت مهدی است
ما همه در حضور او هستیم
گرچه دوران غیبت مهدی است
وسعت بی‌حدود ملک خدا
پایگاه حکومت مهدی است
گو همه شرق و غرب حمله کنند
شیعه در ظلّ رایت مهدی است
شوکت و قدرت ستمکاران
همه پامال قدرت مهدی است
خال و خط محمّدی پیدا
در تماشای صورت مهدی است
هیچکس نیست مصلح عالم
این قبا وقف قامت مهدی است
به تمام موالیان گویید
که ولایت، ولایت مهدی است
آسمان و زمین و لیل و نهار
در پناه حکومت مهدی است
بگذارید کافران بکشند
جرم شیعه، محبت مهدی است
عدل و آزادی و حقوق بشر
در نظام عدالت مهدی است

دست «میثم» بوَد به دامانش
پـدر و مــادرم بـه قربانش

*************************

ای سلالة خاتم الانبیاء خوش آمدی
نور دیدة سیّدالاوصیا خوش آمدی
از فروغت ای مه بتول طاهره
جلوه خدا گرفته شهر سامره
یابن الزهراء خوش آمدی یابن الزهرا


روز عید هم عهدی آمده
مصلح جهان، مهدی عج آمده
ز سامره آید این زمزمه
خوش آمدی مهدی فاطمه
عید میلادت مبارک باد


یابن العسکری سیّدی سیّدی خوش آمدی
یاس احمدی سرزدی سیّدی خوش آمدی
گل، لطیفة مقدسی ز بوی تو است
چشم انبیاء و اولیاء به سوی تو است
یابن الزهراء خوش آمدی یابن الزهرا


عاشقان گل مجلس آمده
باغ نرگس نرگس آمده
ندا به گوش آید از آسمان
خوش آمدی یا امام زمان عج
عید میلادت مبارک باد 

ماه انجمن حجة ابن الحسن عج بیا بیا
نخل باغ یاس حسن در چمن بیا بیا
باغبان بیا به باغ خود نظاره کن
با ظهور خود تجلی دوباره کن
یابن الزهراء خوش آمدی یابن الزهرا


سلاله پاک حیدر عج بیا
دوباره بر فتح خیبر بیا
عید میلادت مبارک باد


هستی جهان را بود بستگی به هست تو
پرچم حسینی رسد عاقبت به دست تو
وارث تمام انبیاء و اولیاء
آرزوی فاطمه بیا بیا بیا
یابن الزهراء خوش آمدی یابن الزهرا


ای سجود ما ای قیام ما
ای پناه ما ای امام ما
به گلشن چشم ما پای تو
فدای آن قد و بالای تو
عید میلادت مبارک باد


ای سر و تن و جان ما جمله رو نمای تو
کوچه های ما شد چراغانی از برای تو
ملک کبریا به مقدمت مزیّن است
از ولادت تو چشم شیعه روشن است
یابن الزهراء خوش آمدی یابن الزهرا


ای ولادتت سرنوشت ما
ای محبتت سرنوشت ما
ولای تو کلّ توحید ما
ظهور تو بهترین عید ما
عید میلادت مبارک باد

 


.
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 2 تیر 1392

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic