نکته های آموزنده و شیرین زندگی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی ملائکه
نویسندگان

بر عرش خداست قائمه مهر علی
                                
پیوسته به مهر فاطمه مهر علی
بنوشته به یاس سبز با خط سفید
                               واجب ز خداست بر همه مهر علی


خلق عالم را ندای یا امیرالمؤمنین است
ایـن صدای دلربای رحمۀ للعالمین است
شده مولا علی امیرالمؤمنین      مبارک مسلمین مبارک مسلمین
علی مولا مدد
علی مولا مدد

اهل عالم اهل عالم عید ما عید غدیر است
هر کسی دارد امیری بهر ما حیدر امیر است
تولای علی کمال دین ماست      اطاعت از علی همه آیین ماست
علی مولا مدد
علی مولا مدد

مـا طرفـدار ولایت حـامی قـرآن و دینیـم
هر چه پیش آید خوش آید با امیرالمؤمنینیم
علی‌عقبای ماست علی دنیای ماست      علی‌مولای ماست علی‌آقای ماست
علی مولا مدد
علی مولا مدد
اهل عالم اهل عالم در غدیر خم بیایید
تـا بـه فرمان محمّد با علی بیعت نمایید
امیرالمؤمنین کتاب محکم است      امیرالمؤمنین امام عالم است
علی مولا مدد
علی مولا مدد

این علی حبل المتین است این علی حق الیقین است
این علی هم جان قرآن این علی هم روح دین است
هم از قول خدا هم از قول رسول      عبادت بی علی نمی‌گردد قبول
علی مولا مدد
علی مولا مدد

ذکر و تسبیح و عبادت بی علی معنا ندارد
عشق و ایثار و شهادت بی علی معنا ندارد
تمام انبیا دعاشان یا علی است      علی با احمدومحمّد با علی است
علی مولا مدد
علی مولا مدد

یـا علی مولا علی جان ای تمام بـود و هستم
هر که بودم هر که هستم من فقط دل بر تو بستم
تو توحید منی تو ایمان منی      تو اسلام منی تو قرآن منی
علی مولا مدد
علی مولا مدد


***************************

امروز آوای جبرئیل پیچد در ارض و سما
«بـلغ مــا انـزل الیک» فـرمـان فرمان خدا
روز عید ولایت است      این آغاز هدایت است
عید غدیر است علی مولا      نبی بشیر است علی مولا
علی امیر است علی مولا    به حق بشیر است علی مولا
مولا مولا علی جانم
****
جبرئیل از بال و از پرش می‌ریزد شاخۀ گل
«الیـوم اکملتُ دینکم» بشنـو از ختـم رسـل
حیدر حیدر امام ماست      راهش مشی و مرام ماست
شمس ضحایی علی مولا     حسن خدایی علی مولا
کعبۀ مایی علی مولا      سعی و صفایی علی مولا
مولا مولا علی جانم
****
امشب ذکـر علـی علـی آیـد از خیـل ملک
بانگ تبریک انس و جان سر زد بر اوج فلک
امشب با اهل آسمان      «اتممت نعمتی» بخوان
فصل سرور است علی مولا   مولا بهار نور است علی مولا
فیض حضور است علی مولا  نغمه و شور است علی مولا
مولا مولا علی جانم
****
هر کس مولای او منم حیدر مولای وی است
هر کس از او جدا شود دوزخ ماوای وی است
این حکم حی داور      است ایمان آیین حیدر است
تمام دین است علی مولا     نور یقین است علی مولا
فتح مبین است علی مولا     حبل متین است علی مولا
مولا مولا علی جانم
****
شیعه پیوسته بـا علی است ایـن دین و مذهب ماست
ذکرش هر لحظه یا علی است فرمانش مکتب ما است
حیدر یار و امیر ماست      از بعثت تا غدیر ما است
حجت سرمد علی مولا     تمام احمد علی مولا
عبد مؤید علی مولا     جان محمّد علی مولا
مولا مولا علی جانم

**********************


این ترکیب بند که دوازده بند است طولانی است اما هر بندی مستقل است می‌توانید هر چند بند که در خور مجلس بود بخوانید.

سلام خلق و خداوندگار حی قدیر
به سرزمین غدیر و به روز عید غدیر
غدیر، عید همه عیدهای خلق و خدا
غدیر، روز علی، روز گفتن تکبیر
غدیر عید خدا، عید جن و انس و ملک
غدیر عید نبوت، غدیر امر خطیر
غدیر روز بزرگی که با بیان نبی
تمام دین خداوندگار شد تفسیر
غدیر دست وسیع تمام رحمت‌ها
غدیر مرکز نوری که گشت عالمگیر
غدیر روز سرود علی ولی الله
سرود مشترک خلق و ذات حی قدیر
غدیر عید زمان‌ها و نسل‌ها تا حشر
غدیر عید همه خلق از صغیر و کبیر
کمال دین بـه همـه انبیا مبارک باد
خجسته عید علی بر خدا مبارک باد
****
غدیر بر دل اهل نفاق، تیر خداست
غدیر بال بلند عروج اهل ولاست
غدیر نقطۀ یاس منافقین تا حشر
غدیر جشن امید زُراره زهراست
غدیر عید بزرگی که جن و انس و ملک
ندا دهند همه یک صدا: علی مولاست
غدیر، سفرۀ گستردۀ خدا بر خلق
غدیر، روضۀ سرسبز جنۀ‌الاعلاست
بیا ز قول نبی خطبۀ غدیر بخوان
بخوان که وحی خداوندگار بی‌همتاست
بخوان ثنای علی را، بخوان، به خلق بگو:
که عید عید ولایت که عید عید خداست
بخـوان خطابـۀ عیـد غـدیـر را امروز
بخوان بخوان که شناسی امیر را امروز
****
امیر صف شکن کار زار کیست؟ علی
کسی که داشت به کف ذوالفقار کیست؟ علی
نه مرد بدر فقط، مرد خیبر و احزاب
نه یار غار، بگو یار یار کیست؟ علی
امام فاطمه، جان نبی، ابوالحسنین
ولی حضرت پروردگار کیست؟ علی
به آن خدا که خدای علی است می‌پرسم:
که در کنار خدا شهریار کیست؟ علی
کسی که جای نبی خفت و جان گرفت به کف
خدا نمود به او افتخار، کیست؟ علی
فراریان احد! آن کسی که روز احد
نمود خصم ز تیغش فرار، کیست؟ علی
کسی که روز بزرگ غدیر از او اسلام
گرفت تا به ابد اقتدار کیست علی
علی مقـام ولایت ز ذوالجلال گرفت
به روی دست نبی از خدا مدال گرفت
****
یگانه آینۀ نور سرمد است علی
علی است عین محمّد، محمّد است علی
هزار غاصب اگر حق او بگیرد باز
بدان وصیِ بلافصلِ احمد است علی
جلال و قدر خداداده را خدا داده
مؤیِد است و خدا را مؤید است علی
خداست نامتناهی، ولی خدا داند
که عبد بوده، ولی عبد بی‌حد است علی
زمام عالم و آدم بوَد در انگشتش
مگر نه اینکه خداوند را ید است علی
صراط جمع ندارد، به انحراف مرو
که در صراط خدا خط ممتد است علی
بهشت باغ و گل و نخل و میوه نیست عزیز
خدا گواست که خلد مخلد است علی
کسی که دیـد جمال عـلی، بهشت، بهشت
به خنده گفت همانا علی، علی است بهشت
****
علی کسی است که دین سایه‌ای ز قامت اوست
سلامت همه اسلام در سلامت اوست
بگو شوند به کل فضائلش منکر
همان وجود علی مدرک امامت اوست
علی که خاک نشین نیست گر به خاک آمد
خدا گواست که از کثرت کرامت اوست
به خلد رحل اقامت گر افکنَد، عیب است
کسی که بر سر کوی علی، اقامت اوست
حلال زادگی شیعه ثبت و مستند است
همان ولایت مولا علی علامت اوست
شهامت علی از فتح بدر و خیبر نیست
گذشتن از همۀ حق خود شهامت اوست
صدای نالۀ زهرا شنیدن از پس در
گواه منزلت و صبر و استقامت اوست
علـی ز سلطنت روزگـار عـارش بـود
جهان به دیده کم از کفش وصله دارش بود
****
به جز خدای نداند کسی که حیدر کیست
علی است جان پیمبر، ولی پیمبر کیست
از آن کسی که ز خیبر فرار کرد بپرس:
کسی که کرد به یک حمله فتح خیبر، کیست؟
بـرادران مسلمـان! قسم بـه ذات خـدا
کسی که گشت به ختم رسل برادر، کیست؟
نـداد فـاطمه را مصطفی بـه ایـن و بـه آن
کسی که فاطمه را گشت کفو و همسر کیست؟
الا الا ز تمــام پیمبـران پـرسیـد:
کسی که هست به دوشش لوای محشر کیست؟
کسی که یک تنه شد یار مصطفی به احد
خرید رنج نود زخم را به پیکر، کیست؟
بیـا ز قـول نبی خطبـۀ غدیـر بخـوان
در این خطابه عیان می‌شود که رهبر کیست
کسی که حق علی را ربود و فخر نمود
در این مقـام علی هم اگر نبود، نبود
****
نه هر که گشت محمّد، پیمبری داند
نه هر که حق علی بُرد، رهبری داند
نه هر که مسند حیدر گرفت و تند نشست
میان معرکۀ جنگ، حیدری داند
نوشته‌اند بر آن در که سوخت از آتش
چگونه عدل کُشی دادگستری داند
علی شناس یکی بود و او محمّد بود
«که قدر گوهر یکدانه گوهری داند»
به دست و تیغ و جوانمردی علی سوگند
فقط علی است که اسلام پروری داند
زبان شعر کجا، وصف او کجا؟ هرگز
نه عنصری نه نظامی نه انوری داند
مقام سائل او را به سلطنت ندهند
گدای درگه او کیمیاگری داند
چگونـه خواست فلانی ستـد برابر او؟
کم است از آنکه نهد رو به کفش قنبر او
****
مقام و زمزم و رکن و حرم علی است علی
امام لوح و امام قلم علی است علی
به خواجه دو سرا ختم انبیا احمد
برادر و وصی و لحم و دم علی است علی
کسی که نفس رسول خدا به «انفسنا»ست
به نفس پاک پیمبر قسم علی است علی
وفا علی است، مروت علی است، عدل علی است
تمام جود، تمام کرم علی است علی
ز بدر تا شب قدر آنکه جان به دست گرفت
ستاد محکم و ثابت قدم علی است علی
کسی که قلب حرم زادگاه او گردید
حرم به مقدم او شد حرم علی است علی
کسی که پیش دو چشمش سپاه غم برخاست
نیوفتاد به ابروش خم علی است علی
کم است گویم اگر از صحابه برتر بود
علی نبـود پیمبـر ولـی پیمبـر بـود
****
جهان به کام عدم بود و یا علی می‌گفت
علی هماره خدا و خدا علی می‌گفت
چو خواست آدم خاکی ز جای برخیزد
به پا ستاد و به صوت رسا علی می‌گفت
صدای یا علی از رود نیل بر می‌خواست
به دست حضرت موسی، عصا علی می‌گفت
به غزوه و احد و بدر و خیبر و احزاب
نبی قدم به قدم ذکر «یا علی» می‌گفت
قرار بود شود کعبه زادگاه علی
که خشت خشت حرم ز ابتدا علی می‌گفت
گر آفتاب بگوید علی، تعجب نیست
خدا سخن، شب معراج، با علی می‌گفت
حسن هماره توسل به حضرتش می‌جست
حسین هم به صف کربلا علی می‌گفت
امام و راهبر اولیا علی است علی
هماره با همه انبیا علی است علی
****
تویی بزرگ و همه عالمت حقیر علی
تویی کبیر و جهان کودک صغیر علی
امیر شهر کجا و فقیر کوچه کجا؟
تو را امیر توان گفت یا فقیر، علی؟!
اسیر نفس نگشتن نه مدح توست که نفس
همیشه بوده به زنجیر تو اسیر علی
به آن خدا که محمد رسول اوست قسم
پس از رسول تویی بر همه امیر علی
تو بی نظیرترین مرد عالمی مولا؟
چنان که نیست خداوند را نظیر علی
به گندمی دهد آدم بهشت، لیک تو را
شکم ز نان جوین هم نگشت سیر علی
اگر شود دو جهان زیر و رو هزاران بار
تویی رسول خداوند را و وزیر علی
همیشه روح محمد بود به پیکر تو
همیشه منبر پیغمبر است منبر تو
****
که جای دست خدا پا نهاد غیر از تو؟
که روی دوش نبی ایستاد غیر از تو؟
پس از نبی که تو را خود امام خواند و امیر
مرا امام و امیری مباد غیر از تو
به ذات خالق منان به حرمت کعبه
نداشت ذات خدا خانه زاد، غیر از تو
که برد پیش‌تر از من دل مرا از دست
که دست بر روی قلبم نهاد غیر از تو؟
نبود و نیست به عالم زمام‌داران را
برای نوع بشر عدل و داد، غیر از تو
که بین معرکه بخشیده خصم را شمشیر
چه کس به قاتل خود شیر داد غیر از تو؟
قسم به اشک یتیمان، به پیش اشک یتیم
که لرزه بر بدنش اوفتاد غیر از تو؟
چنان که دور نبی حیدری به غیر تو نیست
پس از رسول خدا رهبری به غیر تو نیست
****
غدیر بود که اسلام از او کمال گرفت
غدیر بود که از کافران مجال گرفت
غدیر بود که شیعه به دوستی علی
جلال در کنف ذات ذوالجلال گرفت
غدیر بود که قرآن دوباره صاحب یافت
غدیر بود که شیطان ره زوال گرفت
غدیر بود که پیغمبر از خدای بزرگ
برای سینۀ پاک علی مدال گرفت
غدیر بود که لبخند فتح عدل شکفت
غدیر بود که توحید اعتدال گرفت
خدا گواست که جشن غدیر را باید
نه روز هجده ذیحجه، کل سال گرفت
پس از غدیر کسی راه رستگاری یافت
که دامن علی و خط سرخ آل گرفت
بگیـر «میثم»، ایـن حکم خالق ازلی است
کسی که بعد محمد امام توست علی است


*******************************************************
سرود عید غدیر امیرالمؤمنین

ای علی دوستان عید غدیر آمده
به زمین و زمان علـی امیر آمده
عیــد میــلاد همــه انبیـاست
روز جشــن سیـّد الاوصیـاست

یا علی مبارک یا علی مبارک

لوح مدح علی آمده از آسمان
جبرئیل امین آیۀ «بلّغ» بخوان
حکم محکم خدا همین است
کـه علـی امیرالمؤمنین است

یا علی مبارک یا علی مبارک

رهبر ما علی است که فاتح خیبر است
بعـد احمـد علـی از همـه بالاتر است
مــا همـه امّــت آزاده‌ایــم
دست بیعت به علی داده‌ایم

یا علی مبارک یا علی مبارک

دشمن شیر حق هر که بوَد کافر است
رهبر ما علی است که فاتح خیبر است
ما طرفدار غدیریم و بس
پیرو خط امیریم و بس

یا علی مبارک یا علی مبارک

ما به عشق ولایت سر و جان می‌دهیم
کـوری دشمنـان فـدایی ایــن رهیم
ذکر ما بوده از اوّل همه
یـا علی با نفس فاطمه

یا علی مبارک یا علی مبارک

نفس ما پر از نغمۀ مولا علی است
طپش قلب ما زمزمۀ یا علی است
هـرکه بـا بغض علی در دل است
همـۀ طاعـت او بــاطل اســت

یا علی مبارک یا علی مبارک**************************************************************************


 

دریافت فایل صوتی

سرود عید غدیر

جشن ولایت چـه دلپذیـر است
صاحب این عید حیّ قدیر است
بـه خلـق عالم علی امیـر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

بـر همگـان ایـن نـدا مبارک
کمـال دیــن خــدا مبـارک
خطبۀ احمد امر خطیر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

رسـد نـدای رسـول اکرم
کـه ای تمــام مــردم عــالم
علی پس از این مرا وزیر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

علـی است مولا علی است سرور
علی است هادی علی است رهبر
علی مـدار است علی مدیر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

علی است والـی علـی است والا
علی اسـت عالـی علی است اعلا
علی خبیر است علی بصیر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

فاتــح بــدر و خندق و خیبر
ختـم رسـل را یــار و بــرادر
از طرف حق علی سفیر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است

علی ستـاده کنـار احمـد
جلوه بگیرید از دو محمّد
مـاه کنـار مهــر منیـر است

افضل اعیاد خدا عید غدیر است


************************

تو اصل ایمانی    مولا   علی علی جانم

تو روح قرآنی      مولا     علی علی جانم

ای روح شرف    یاعلی یاعلی جان

سلطان نجف      یاعلی یاعلی جان

شد این دل ما     زولای تو مولا

لبریز شعف        یاعلی یا علی جان

تو جان جانانی      مولا     علی علی جانم

تو بهتر از جانی     مولا     علی علی جانم

بگو به مشتاقان       عید فرخنده غدیر است

شیر خدا حیدر        بر رسول خدا وزیر است

بگوش جان آید        این ندا از نبی اکرم

که ای مسلمانان     بعد من این علی امیر است

عید غدیر آمد  2

علی امیر ما     علی امام ما

علی نماز ما     علی صیام ما

علی سجود ما   علی قیام ما

علی سرود ما    علی کلام ما

تمام ما قطره    علی علی دریا     علی ولی الله 4

شیعه بود زنده ز سرمایه عید غدیر

برسر ما تا به ابد سایه  عید غدیر

باده رحمت خدا بر تو گوارا علی

 کن نظری به ملت و رهبر ما یاعلی

یاعلی و یا علی و یاعلی و یا علی 2

من از ازل دل بر    عنایتت بستم

زجام عشق تو      همیشه سرمستم

اگر چه از عصیان    دل تورا خستم

ولی به زهرایت   شرمنده ات هستم

بیا و از رحمت     نظر نما بر ما     علی علی مولا 2

علی ولی الله 4
غدیر

گوش‌هـا بـاز کـه امروز هزاران خبر است
خبری خوب‌‌تر از خوب‌تر از خوب‌تر است
صـف ببندیـد کـه هنگـام نماز روح است
در گشایید که جبریل امین پشت در است
همگـی عیـد بگیریـد کـه عید آمده است
ایـن همـان عیـد خدای احد دادگر است

سـورۀ مائده خوانیـد کـه صـد مائـده نور
از خـدا در دل هــر آیـۀ آن مستتر است
هـر طـرف مـی‌نگرم قافلـه در قافلـه دل
هر دلی بال‌زنـان سوی علـی رهسپر است
این همان عید غدیر است که در خم غدیر
گوش‌هـا یکسـر بـر خطبـۀ پیغامبـر است

خطبۀ ختم رسل حکم خدا مدح علی است
خطبه‌ای که سندش مستند و معتبـر است
ایهـا النـاس هـر آنکـس کـه منـم مولایش
ایــن علـی او را تـا روز جــزا راهبــر است
این علی بعـد نبـی رهبر و مـولای شماست
این علی منجی یک خلق به موج خطر است

این علـی وجـه خـدا چشـم خدا گوش خدا
این علی دست خدا بازوی فتـح و ظفر است
من همـان شهــر علومــم همه باشید گواه
که علـی تـا ابدالدهـر بـر این شهر، در است
این امـام است امـام است امـام اسـت امـام
که امامت به وجودش همه‌جا مفتخر است

چشم، بی‌نور علی تا صف محشر کـور است
دین بی مهر علی پیکر بی‌دست و سر است
شرر نار همان بغض علی بـغض علـی است
مهـر او پیشِ روی آتـش دوزخ سپـر است
بــه تمـام بشـر اعـلام کنــد ختـم رسل
که علــی بـن ابیطالـب خیــرالبشر است

خصـم او را پسـر مـادر خـود باید خواند
غیر از این چاره نداریم که او بی‌پدر است
بی‌نمــازی اسـت اگـر بی‌علی آرید نماز
این نمازی که اجرش همه نار سقر است
مهر پروندۀ اعمـال شما مهـر علـی است
بی‌علی طاعت کونیـن زیان و ضرر است

گر دو صد کـوه طلا در ره معبـود دهید
بی تـولّای علـی جملـه هبا و هدر است
هر که شد خصم علی خصم نبی خصم خداست
در حقیقـت ز زنــازاده زنازاده‌تــر است
دشمن آل محمّـد چـو بــه محشـر آید
آتش خشم خدا از نفسش شعله‌ور است

به سر دوش رسول و به کف پای علی
بنویسیـد علـی بـت شکـن بی‌تبر است
بـی‌ولایش نفسـی گـر بزنــد جبـراییل
کمتر از مرغ زمین خوردۀ بی‌بال و پر است
جنـت از مهـر محبّـان علـی شاخـۀ گـل
دوزخ از بغض غلامان علی یک شـرر است

بــی تولّای علــی نیـست رسـالت کامـل
ثمــر بــاغ نبــوّت همه از این شجر است
نخل‌هــا جملــه گواهـند خــدا مـی‌داند
که علی تشنه، ولی تشنۀ اشک سحر است
سجده بی‌مهر علی سجده به بت باشد و بس
روزه بـا بغـض علـی نیــز گنـاه دگر است

جنّت و کوی علی هست چو یک قطعه زمین
کوثـر و مهر علی قصـۀ شیـر و شکـر است
صورت حق و علی صورت غیب است و شهود
طلعت احمد و او سـورۀ شمس و قمـر است
«میثم»این فخر تو را بس که از این مزرع عمر
نخـل سرسبـز تـو را بـار ولایـت ثمر است

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
یکشنبه 28 مهر 1392

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic