تبلیغات
نکته های آموزنده و شیرین زندگی - درد امیــّــد ز درمـــان توداردعباس
نکته های آموزنده و شیرین زندگی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی ملائکه
نویسندگان

عشق وایمـان وجوانمردی وایثاروشرف

                                       تاابـدتكیــه به دستــان توداردعباس

ای كه فرمـانبرسـالارشهیــدان بودی


                                     آسمــان گوش به فرمان توداردعباس

عشق نكهت ز گلستــان تودارد عباس
جلــوه ازمهـردرخشــان توداردعباس
ادب وغیـرت ومــردی زازل تابه ابــد
حیـرت ازشـوكت و ایمان توداردعباس
ابرازچشـم تو آمـوختــه بـاریــدن را
آسمان چشم به چشمـان توداردعباس
عشق وایمـان وجوانمردی وایثاروشرف
تاابـدتكیــه به دستــان توداردعباس
ای كه فرمـانبرسـالارشهیــدان بودی
آسمــان گوش به فرمان توداردعباس
شورایمـان ومحّبت به حسیـن بن علی   
ریشـه درهستی ودرجـان توداردعباس
شب عـا شورچه گفتی توبه دشمـن كه جهان
حیرت ازغیرت ووجــدان توداردعباس
ساحـل شط فـرات ازغم توغرق غم است   
علقمــه نكهت هجــران توداردعباس
آب گرطـوف حـریم توكندتا صف حشر
خجلتـی ازلب عطشــان توداردعباس
هرشهیـدی كه سـرازخاك لحـدبردارد
حسـرت ازرُتبـه وعنـوان توداردعباس
باشهـادت توبه معــراج رسیدی وفلك
بی جهت چشـم به پایان توداردعباس
توپنــاه همــة عــالمی و هـردل پاك
خـانـه درگوشــة ایـوان توداردعباس
كعبــة حـاجت وامیــددل خلـق توئی
درد امیــّــد ز درمـــان توداردعباس
چه به دنیاچه به عقبی چه ندارددردست
هركسی دست به دامــان توداردعباس
سبب خیـردودنیـای« وفائی»شده است
آبــروئی كــه زاحسـان توداردعباس

ّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ای حرمت قبله ی حاجات ما

یاد تو تسبیح و مناجات ما

تاج شهیدان همه عالمی

دست علی، ماه بنی هاشمی

هم قدم قافله سالار عشق

ساقی عشاق و علمدار عشق

سرور و سالار سپاه حسین

داده سر و دست به راه حسین

عمّ امام و اخ و ابن امام

حضرت عباس علیه السلام

ای علم کفر نگون ساخته

پرچم اسلام بر افراخته

مکتب تو مکتب عشق و وفاست

درس الفبای تو صدق و صفاست

شمع شده، آب شده، سوخته

روح ادب را، ادب آموخته

آب فرات از ادب توست مات

موج زند اشک به چشم فرات

یاد حسین و لب عطشان او

و آن لب خشکیده ی طفلان او

ساقی کوثر پدرت مرتضی است

کار تو سقایی کرب و بلاست

هر که به دردی و غمی شد دچار

گوید اگر یک صد و سی و سه بار

ای علم افراشته در عالمین

اِکشِف یا کاشف کرب الحسین

از کرم و لطف جوابش دهی

تشنه اگر آمده آبش دهی

چون نهم ماه محرم رسید

کار بدان جا که تو دانی کشید

از عقب خیمه ی صدر جهان

شاه فلک جاه ملک آشیان

شمر به آواز تو را زد صدا

گفت کجایید، بنو اختنا

تا برهانند ز هنگامه ات

داد نشان خط امان نامه ات

رنگ پرید از رخ زیبای تو

لرزه بیفتاد بر اعضای تو

من به امان باشم و جان جهان

از دم شمشیر و سنان بی امان

دست تو نگرفت امان نامه را

تا که شد از پیکر پاکت جدا

مزد تو زین سوختن و ساختن

دست سپر کردن و سر باختن

دست تو شد دست شه لا فتی

خط تو شد خط امام خدا

چار امامی که تو را دیده اند

دست علم گیر تو بوسیده اند

طفل بدی، مادر والا گهر

برد تو را ساحت قدس پدر

چشم خداوند چو دست تو دید

بوسه زد و اشک ز چشمش چکید

با لب آغشته به زهر جفا

بوسه به دست تو بزد مجتبی

دید چون در کرب و بلا شاه دین

دست تو افتاد به روی زمین

خم شد و بگذاشت سر دیده اش

بوسه بزد با لب خشکیده اش

حضرت سجاد هم آن دست پاک

بوسه زد و کرد نهان زیر خاک

مطلع شعبان همایون اثر

بر ادب توست دلیلی دگر

دوم این ماه چو نور امید

شعشعه ی صبح حسینی دمید

چارم این مه که پر از عطر و بوست

نوبت میلاد علمدار اوست

شد به هم آیخته از مشرقین

نور ابوالفضل و شعاع حسین

ای به فدای سر و جان و تنت

وین ادب آمدن و رفتنت

وقت ولادت قدمی پشت سر

وقت شهادت قدمی پیش تر

مدح تو این بس که شه ملک جان

شاه شهیدان و امام زمان

گفت به تو گوهر والا نژاد

جان برادر به فدای تو باد

شه چو به قربان برادر رود

کیست «ریاضی» که فدایت شود؟ 

ََََََََََََََََََََََََََ

شبی از خویشتن سفر کردم

سیـر کــردم جهـان بـالا را

بین قصری ز باغ‌های بهشت

دیـدم امّ‌البنیـن و زهــرا را

آن یکی بود رکن شیر خدا

دگــری بـود مــادر شهدا

عجبـا! نـام هـر دو فاطمه بود

ذکرشان شمع محفل همه بود

نگــه آن دو مهربــان مــادر

گه به گودال و گه به علقمه بود

هر دو را اشک و خون روان ز دو عین

بهـر عبـاس بـود و بهـر حسین

گفت ام‌البنین به دخت رسول

کی سلام خدا به جان و تنت!

ای هــزاران‌ هـزار عباسم

بـه فـدای حسیـن بـی‌کفنت

داده‌ام در رهش چهار شهید

کاش بـودی مرا هزار شهید

گفت زهرا که ای بلند اقبال

گلبــن چــار لالـۀ پـرپـر!

چار فرزند تـو عزیـز من‌اند

بلکـه هـر چـار را منم مادر

پسـران تـو، نـور عیـن من‌اند

مثل عباس تـو حسین من‌اند

بـاغبــان چهــار لالــۀ یـاس!

پسـرانـت تمــام اشجـع نـاس

دوست دارم من ای ستوده‌ خصال

تـو برایم بگویی از عباس

از علمـداری و وفـاداریش

ادب و غیرت و فداکاریش

گفـت: بـی‌بـی از آن سـرافـرازم

که شد عباس من فدای حسین

این که اشکم ز دیدگان جاری‌ست

می‌کنم گریه از برای حسین

گر چه عباس رفته از دستم

من شریک غم شما هستم

فاطمه گفت: مادر عباس!

من تـو را نیـز یار و هم دردم

تو نبودی، ولی به جای تو من

بهـر عبــاس، مـادری کردم

پـــدرم آب بهـــر او آورد

او به عشق حسین آب نخورد

اشک ام‌البنین به رخ جاری

گفـت ای مـادر فــداکـاری

از حسینت بگــو بـه امّ‌بنین

آن چه خود دیدی و خبر داری

با من از حنجرِ بریده بگو

قصـه‌ای از سر بریده بگو

گفـت بــر پیکــر مطهـر او

زخم‌هــای دوبـاره را دیـدم

لب خشکیده چشم از خون تر

حنجـر پـاره‌پـاره را دیــدم

گاه، ذکـرش علـی و فاطمـه بود

گاه چشمش به سوی علقمه بود

تـو نبـودی ببینـی عبــاست

تیر بر دیده‌اش چگونه نشست

وقتی عباس اوفتـاد بـه خاک

کمر زینب و حسین شکست

کمری که شکسته شد ز ملال

باز از سـم اسـب شــد پامال

روز محشر که می‌شود، عباس

بـا چنین غیـرت و فـداکاری

بـاز هـم مثـل روز عــاشورا

بـر حسینـم کنـد علمـداری

او کـه بـر آل فاطمـه یار است

در صف حشر هم علمدار است 

َََََََََََََََََََََََ

من آب را وقتی فراهم کرده بودم

دل را تهی از ماتم و غم کرده بودم

قبل از زمانی که بریزد آبرویم

نذرش همه دار و ندارم کرده بودم

آقا اگر در دست هایم بود شمشیر

من شرّشان را از سرت کم کرده بودم

دست مرا بستی تو با حرفت وگرنه...

حیوان صفت ها را من آدم کرده بودم

فرصت اگر من داشتم با رخصت از تو

دنیای آنها را جهنم کرده بودم

چیز عجیبی نیست چشمم را دریدند

این صحنه را قبلاً مجسم کرده بودم

با ضربۀ گرزی سرم پاشید از هم

وقتی برای مشک سر خم کرده بودم

تیری سه شعبه زحمت من را هدر داد

با اینکه مشکی پُر فراهم کرده بودم 

َََََََََََََََََََََََََ


ای چشمه محبت عالم وجود تو

باران كرامتی ست به امواج جود تو

دنیا بهشتی است ز شرح معطرت

هر جا كه بو كنیم رسد بوی عود تو

دریا نمایشی ست ز اوج فضائلت

پیچیده موج موج در عالم سرود تو

سقا اگر نیامده بودی صفا نبود

دریا نداشت جلوه‌گری‌ با نبود تو

پیشانی سپیدۀ تو پینه بسته بود

از بس زیاد بوده شكوه سجود تو

با هر قنوت جلوه به هر آسمان دهی

تو عبد صالحی كه خدا را نشان دهی

هر كس كه دید روی تو را چشم بر نداشت

این خانواده مثل تو دیگر قمر نداشت

تا عرش سر كشیده‌ای ای قُلۀ ادب

گر چه زمین ز اوج شكوهت خبر نداشت

بر شانۀ تو پرچم باب الحوائجی ست

هرگز كسی ز روی تو این نام بر نداشت

تكرار جنگ‌های تو صفین دیگری ست

این جنگ‌ها به جز تو دلیر دگر نداشت

تنها‌ترین كبوتر عرش خدا حسین

غیر از علیّ اكبر و تو بال و پر نداشت

پرتاب نیزۀ تو نظیری نداشته

این علقمه به جز تو امیری نداشته

دست خدا تو را به بلندا كشیده است

رعناترین صنوبر باغ آفریده است

یك قطره بود و جلوۀ دریا شدن گرفت

آبی كه از دهانۀ مشكت چكیده است

بیهوده نیست گریۀ صبح طلوع تو

گر آفتاب غنچه ز دست تو چیده است

خیره شده به سمت تو چشمان آسمان

حتماً شبیه روی تو ماهی ندیده است

مولا ببین تو شوق طواف فرات را

دیگر چه عاشقانه به كعبه رسیده است

هر روز و شب به گرد مزارت طواف اوست

پائین پای مرقد تو اعتكاف اوست

دریا نشسته زیر قدم‌های مشك آب

با موج، بوسه‌ها زده بر پای مشك آب

زخمت كه خنده می‌زند او گریه می‌كند

خونابه می‌چكد ز سراپای مشك آب

بر شانه‌های خسته‌ات اكنون نشسته است

چندین نگاه غرق عطش جای مشك آب

از چشم‌های پارۀ مشكت امید ریخت

تا تیر گشت محو تماشای مشك آب

لب تشنه روی خاك اگر مانده غم مخور

بانوی آب ها شده سقای مشك آب

ای كاش دست های شما بر زمین نبود

آقا چقدر خوب شد ام‌البنین نبود

گویا كه چشم علقمه در خواب مانده بود

سقای دشت تب زده بی آب مانده بود

دریا كه از نوازش دست تو آب خورد

در اوج تشنگیِ تو سیراب مانده بود

گهواره‌ای ز دست عطش تاب می‌گرفت

چشم انتظار آب چه بی تاب مانده بود

باران تیر بود تو را دوره کرده بود

دریا میان حلقۀ مرداب مانده بود

آن جا که می گریست کنار تو آفتاب

زخمی عمیق بر سر مهتاب مانده بود

با یاد قبر کوچکت ای آیۀ‌ رشید

آهی بلند بر لب هر سرو قد کشید 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

بی شک تو صبح روشن شب های تیره ای

خورشیدی و به ظلمت این شام چیره ای

تسخیر کرده جذبۀ چشم تو ماه را

بی خود که نیست تو قمر این عشیره ای

عصمت دخیل تار عبای تو از ازل

جز بندگی ندیده کسی از تو سیره ای

قدر تو را کسی نشناسد در این مقام

وقتی برای امر شفاعت ذخیره ای

ما را بس است وقت عبور از پل صراط

از تار و پود بیرق تو دستگیره ای

چشم امید عالم و آدم به دست توست

باب الحسین هستی و پرچم به دست توست

فردوس دل همیشه اسیر خیال توست

حتی نگاه آینه محو جمال توست

تو ساقی کرامت و لطف و اجابتی

این آب نیست زمزمه های زلال توست

ایثار و پایمردی و اوج وفا و صبر

تنها بیان مختصری از کمال توست

در محضر امام تو تسلیم محضی و

والاترین خصائل تو امتثال توست

فردا همه به منزلتت غبطه می خورند

فردا تمام عرش خدا زیر بال توست

باب الحوائجی و اجابت به دست تو

تنها بخواه، عالم هستی مجال توست

ای آفتاب علقمه: روحی لک الفدا

ای آرزوی فاطمه: روحی لک الفدا

ای آفتاب روشن شب های علقمه

سرو رشید خوش قد و بالای علقمه

داده ست مشک تشنه تو آب را بها

ای آبروی آب، مسیحای عقلمه

وقتی که چند موج علیل شریعه را

کرده ست خاک پای تو دریای علقمه

لب تشنه زیارت لبهات مانده است

آری نگفته ای به تمنای علقمه

امروز دست های تو افتاد روی خاک

تا پا بگیرد از دل صحرای علقمه

با وعده های مادرت آسوده خاطریم

چشم امید ماست به فردای علقمه

این عطر یاس حضرت زهراست می وزد

از سمت کربلای تو، سقای علقمه

شب های جمعه نالۀ محزون مادری

می آید از حوالی دریای علقمه

 ام البنین و فاطمه با قامتی کمان

این جا نشسته اند و شده آب روضه خوان

فرصت نداد تا که لبی تر کند گلو

دارد به دست، ماه حرم، مشک آرزو

می آید از کنار شریعه شهاب وار

بسته ست راه را به حرم لشکر عدو

طوفان تیر می وزد از بین نخل ها

حالا شنیدنی شده با مشک گفتگو:

«بسته ست جان طفل صغیری به جان تو

تو مشک آب نه که تویی جام آبرو

ای مشک جان من به فدای سر حسین

اما تو آب را برسان تا خیام او »

اما شکست ساغر و ساقی ز دست رفت

جاری ست خون ز باده چشمش سبو سبو

با مشک پاره پاره به سوی حرم نرفت

تا با امام خود نشود باز رو برو

تنها پناه اهل حرم بر نگشته است

می بارد از نگاه سکینه: عمو عمو

در خیمه اوج بی کسی احساس می شود

خورشید نیزه ها سر عباس می شود 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

بر لب آبم و از داغ لبت می میرم

هر دم از غصه ی جان سوز تو آتش گیرم

مادرم داد به من درس وفاداری را

عشق شیرین تو آمیخته شد با شیرم

گاه سردار علمدارم و گاهی سقا

گه به پاس حرمت گشت زنان، چون شیرم

بوته ی عشق تو کرده است مرا چون زرِ ناب

دیگر این آتش غم ها ندهد تغییرم

گر مرا شور و جوانی و بهار عمر است

از خزان تو دگر ای گل زهرا پیرم

غیرتم گاه نهیبم زند از جا بر خیز

لیک فرمان مطاع تو شود پا گیرم

تا که مأمور شدم علقمه را فتح کنم

آیت قهر بیان شد، ز لب شمشیرم

سایه ی پرچم تو کرد سرافراز مرا

عشق تو کرد عطا دولت عالم گیرم

کربلا کعبه ی عشق است و من اندر احرام

شد در این قبله ی عشاق دو تا تقصیرم

دست من خورد به آبی که نصیب تو نشد

چشم من داد از آن آب روان تصویرم

باید این دیده و این دست دهم قربانی

تا که تکمیل شود حج من و تقصیرم

زین جهت دست به پای تو فشاندم بر خاک

تا کنم دیده فدا، چشم به راه تیرم

ای قد و قامت تو معنی «قد قامت» من

ای که الهام عبادت ز وجودت گیرم

وصل شد حال قیامم ز عمودی به سجود

بی رکوع است نماز من و این تکبیرم

جسدم را به سوی خیمه ی اصغر نبرید

که خجالت زده زان تشنه لب بی شیرم 

َََََََََََََََََََََََََََََََ

شعرم شده سرشار شمیم حرم تو

با خاطره ها دل خوشم و با کرم تو

با خاطره هایی که شده دار و ندارم

دارد همه ی کودکیم بوی غم تو

انگار که از کوچه ی ما می گذرد باز

سنج و کتل و پرچم و طبل و علم تو

این بوی خوش کندر و اسفند و گلاب است

از آه دم دسته ی لبریز دم تو

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد

سقای حرم سید و سالار نیامد

رد شد همه ی دسته از این کوچه و انگار

یک عمر شدم عاشق و بیمار و گرفتار

برسینه زنان، مویه کنان رد شد و کارم

افتاد به دستان ابالفضلِ علمدار

غیر از من و هم دین من و ایل و تبارم

عالم همه محتاج نگاهش شده بسیار

دیوار حسینیه شده محتشم او

اصلاً شده انگار طنین در و دیوار:

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد

سقای حرم سید و سالار نیامد

گل واژه ی اشعار خدا بود ابالفضل

اسطوره ی احسان و وفا بود ابالفضل

چشمان نجیبش حرم پاک دلان شد

شاه ادب و حجب و حیا بود ابالفضل

میدان همه در سیطرۀ چشم علی بود

در کشمکش معرکه تا بود ابالفضل

وقتی که پدر آمد و دستش به کمر بود

در قلب حرم هروله ها بود: ابالفضل

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد

سقای حرم سید و سالار نیامد

دریا شده دیوانه و محو ادب او

ای جان به فدای ترک روی لب او

فهمیده ام از شور همه ارمنیان که

افتاده به دل های جهان تاب و تب او

فرزندِ علی، جانِ علی، ماهِ قبیله

پنهان شده در برق نگاهش نَسَب او

شرمنده شده دخترکی... آه بمیرم

آب آوریش کاش نمی شد لقب او

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد

سقای حرم سید و سالار نیامد

این آخر دلدادگی و آخر دین است

یک مشک و دو تا دست که بر روی زمین است

حالا همه ی دشت شده قبضه ی عباس

یک دشت که نه، قبضه ی او عرش برین است

حالا منم و نیمه شب و دفتر شعرم

شعری که اگر خوب، اگر بد همه این است

حالا منم و نیمه شب و عطر گل یاس

حالا منم و نم نم باران که چنین است

ای اهل حرم میر و علمدار نیامد

سقای حرم سید و سالار نیامد 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

گر نخیزی تو ز جا، کار حسین سخت تر است

نگران حرمم، آبرویم در خطر است

قامت خم شده را هر که ببیند گوید

بی علمدار شده، دست حسین بر کمر است

داغ اکبر رمق از زانوی من بُرد ولی

بی برادر شدن از داغ پسر سخت تر است

دست از جنگ کشیدند و به من می خندند

تو که باشی به برم باز دلم گرم تر است

نیزه زار آمده ام یا تو پُر از نیزه شدی

چو ملائک بدنت پُر شده از بال و پر است

پیش من با سر منشق شده تعظیم نکن

که خدا هم ز وفاداری تو با خبر است

علقمه پر شده از عطر گل یاس، بگو

مادرم بوده کنارت که حسین بی خبر است

اصغر از هلهله کردن بدنش می لرزد

گر بداند که تو هستی کمی آرام تر است

تیر باران که شدی یاد حسن افتادم

دستت افتاده ز تن، فرق تو شق القمر است

وعده ی ما به نوک نیزه به هر شهر و دیار

که به دنبال سرت خواهرمان رهسپر است 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

قربان عاشقی که شهیدان کوی عشق

در روز حشر رتبۀ او آرزو کنند

عباسِ نامدار که شاهان روزگار

از خاک کوی او طلب آبرو کنند

سقای آب بود و لب تشنه جان سپرد

می خواست آب کوثرش اندر گلو کنند

بی دست ماند و داد خدا دست خود به او

آنان که منکرند بگو رو به رو کنند

گر دست او نه دست خدائی ست پس چرا

از شاه تا گدا همه رو سوی به او کنند

درگاه او چو قبله ی ارباب حاجت است

باب الحوائجش همه جا گفتگو  کنند 

ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

در این غوغای بی آبی، که خشکیده همه گل ها
به اَمر تو شدم، سقّا، منم عبد و تویی مولا
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت
علمدارم چه غم دارم، که از دستم علم افتد
مباد از دفتر عشقت، به نام من قلم افتد
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت
خدای کعبه جز رویت، نداده قبله ای یادم
نماز آخرم بود، و به سر بر سجده افتادم
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت
ببین از بادۀ عشقت، به میدان مستی افتاده
مگر دامان تو گیرد، به راهت دستی افتاده
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت
امیر لشگرت بی دست، میان لشگری مانده
بیا بنگر ز پروانه، فقط خاکستری مانده
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت
به تو شرط وفاداری اگر بر جا نیاوردم
کمک کن تا که برخیزم، به دور مادرت گردم
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت
ببین احسان یک بانو، سرم بگرفته بر زانو
به چشمِ پر ز خون دیدم، گرفته دست بر پهلو
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت
گل ام البنین عباس، به دریا تشنه لب پا زد
به دریا پا نهاد اما، لبش آتش به دریا زد
شود جانم به قربانت، به قربان تن و جانت

ََََََََََََََََََََََََََََََََ

علمدار سپاهم، چه کردی علَمَت را
علم کو؟ که ببوسد، دو دست قلمت را
لب خشک تو دارد، ز عشق تو سخن ها
تویی روح فُتوّت، تویی جان مُروَّت
پس از این همه ایثار، شده ختم، اُخوَّت
لب خشک تو دارد، ز عشق تو سخن ها
ز بعد رفتن تو، شود به من جسارت
شود عَمّۀ سادات، مهیای اسارت
لب خشک تو دارد، ز عشق تو سخن ها
اگر تیر به چشمت، عدوی تو نشانده
پی دیدن طفلان، دگر دیده نمانده
لب خشک تو دارد، ز عشق تو سخن ها  

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

ماه، در خونِ خویش گشته خضاب

یك برادر بگو دوباره بخواب

دیده با تیر بستی و رفتی

كمرم را شكستی و رفتی

چهره ها مثل ماهتاب شده

آب هم از خجالت آب شده

تو شهیدِ غریبِ علقمه ای

تو گُلِ پرپر دو فاطمه ای

به دوچشم ترم قسم عباس

به علی اكبرم قسم عباس

این همه یار داده ام از دست

كمرم با شهادت تو شكست

تن سردار و بی سری سخت است

غربت و بی برادری سخت است

آنكه دستِ تو را بُرید و شكست

به خدا دست خواهرت را بست

منم و تو در این دیار محن

تا نبیند غریبی ام دشمن

با وجودی كه رفتی از دستم

دست و پایی بزن بگو هستم

این تو این علقمه خداحافظ

پسر فاطمه خداحافظ


ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

دوست دارم دادِ دل از چرخ بازیگر بگیرم

گر در این عالم نشد در عالم دیگر بگیرم

دوست دارم نام من باب الحوائج باشد اما

پنجۀ مشکل گشا آن گه من از داور بگیرم

دوست دارم دستم از پیکر جدا گردد خدایا

تا که همچون جعفر طیار بال و پر بگیرم

دوست دارم آنقدر لب تشنه باشم تا بمیرم

تا مگر آب حیات از ساقی کوثر بگیرم

دوست دارم جان نثار مکتب توحید باشم

تا مدال افتخار از دست پیغمبر بگیرم

دوست دارم تیر آید چشم من در خون نشاند

تا مدال افتخار از بانوی محشر بگیرم

دوست دارم چون تنم پامال سم اسب گردد

بر سرم زهرا بیاید زندگی از سر بگیرم
 

»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

چرا ای غرق خون از خاک صحرا بر نمی خیزی

حسین آمد به بالینت تو از جا بر نمی خیزی

نماز ظهر را با هم ادا کردیم در مقتل

بود وقت نماز عصر از جا بر نمی خیزی

خیام کودکان خالی ز آب است و پر از افغان

چرا سقای من از پیش دریا بر نمی خیزی

عدو از چار سو آهنگ یغمای حرم دارد

چرا آخر برای دفع اعدا بر نمی خیزی

منم تنها و تنهای عزیزانم به خون غلطان

چرا بر یاری فرزند زهرا بر نمی خیزی

شکست از مرگ تو پشتم برادر مرگ تو کشتم

که می دانم دگر از خاک صحرا بر نمی خیزی

به دستم تکیه کن برخیز با من در بر زهرا

چو می بینم ز بی دستیست کز جا بر نمی خیزی


گرفتارم گرفتارم ابالفضل

گره افتاده در کارم ابالفضل

دعایی کن، دوباره چند وقتی ست

هوای کربلا دارم ابالفضلگر غم به دلت داری، غمخوار ابالفضل است

دل را نده بر هر کس، دلدار ابالفضل است

مجموعه ی تقوا و، ایثار ابالفضل است

در لشکر ثاراله، سردار ابالفضل است

آری ادبش را او از، ام بنین دارد

صد خادم درباری، چون روح الامین دارد

از قامت او پیدا، روی پدرش باشد

هر خصم فراری از، تیغ و سپرش باشد

نذر پسر زهرا، دستان و سرش باشد

خورشید حسین است و، این هم قمرش باشد

شد ماه بنی هاشم، تنها لقب عباس

مهتاب خورَد غبطه، بر خال لب عباس

تیغ و علمِ حق است، تیغ و علم عباس

لرزه به جهان افتد، با هر قدم عباس

در پای نهال دین، چون ریخت دم عباس

محشر به کف زهراست، دست قلم عباس

تا دست جدای او در، حشر عیان گردد

هر عبد گنهکاری، بخشیده به آن گردد

ای کاش بیایم من، تا به حَرَمت ساقی

بر مادر تو زهرا، دادم قسَمت ساقی

یک روز بمیرم من، زیر قدمت ساقی

بنما نظری گردم، سیراب یمت ساقی

از باده ی تو امشب، مستم من و آشوبم

سر بر در میخانه، از عشق تو می كوبم

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 21 آبان 1392
سه شنبه 8 مرداد 1398 11:42 ب.ظ

Great write ups. With thanks.
canada medication pharmacy pharmacy near me trusted pharmacy canada scam pharmacy canadian pharmacies canadianpharmacy drugs for sale deep web north west pharmacies canada viagra canadiense viagra canadiense
دوشنبه 3 تیر 1398 08:16 ق.ظ

Regards! Numerous data.

how to purchase cialis on line pastillas cialis y alcoho cialis australia org cialis kamagra levitra cialis tadalafil brand cialis generic cialis wir preise comprar cialis navarr no prescription cialis cheap we choice cialis uk
شنبه 1 تیر 1398 08:44 ق.ظ

Amazing tons of wonderful advice.
cialis online generic cialis pro cilas ou trouver cialis sur le net cialis lilly tadalafi cuanto cuesta cialis yaho cialis taglich cialis pas cher paris cialis flussig venta de cialis canada
سه شنبه 28 خرداد 1398 09:20 ب.ظ

Fantastic data, Cheers.
low dose cialis blood pressure cilas cialis super acti bulk cialis wow look it cialis mexico how do cialis pills work safe site to buy cialis online click here take cialis acheter cialis meilleur pri cialis price thailand
دوشنبه 27 خرداد 1398 08:12 ق.ظ

Seriously tons of amazing knowledge!
pastillas cialis y alcoho cialis 100mg suppliers interactions for cialis cialis kaufen bankberweisung cialis name brand cheap cialis 200 dollar savings card what is cialis how to purchase cialis on line cialis bula usa cialis online
شنبه 25 خرداد 1398 02:31 ب.ظ

Kudos! Numerous advice.

cialis generique cialis diario compra cialis cuantos mg hay cialis side effects dangers cialis 20 mg cost tadalafil 20mg cialis from canada cialis mit grapefruitsaft compare prices cialis uk achat cialis en suisse
پنجشنبه 23 خرداد 1398 06:17 ق.ظ

Excellent facts. With thanks.
generic for cialis cialis 20 mg cost il cialis quanto costa price cialis per pill enter site natural cialis cialis 30 day trial coupon cialis for sale in europa no prescription cialis cheap comprar cialis navarr we use it 50 mg cialis dose
یکشنبه 19 خرداد 1398 06:18 ب.ظ

I think this is among the so much significant information for me. And i'm satisfied studying your article. But should observation on few common issues, The web site style is perfect, the articles is in reality great : D. Excellent process, cheers
یکشنبه 19 خرداد 1398 04:27 ق.ظ

With thanks. I appreciate it.
wow cialis tadalafil 100mg cialis en 24 hora walgreens price for cialis cialis 5 effetti collaterali venta cialis en espaa purchasing cialis on the internet brand cialis nl try it no rx cialis purchase once a day cialis buy cialis cheap 10 mg
جمعه 17 خرداد 1398 11:07 ب.ظ

You actually revealed that fantastically!
how do cialis pills work 40 mg cialis what if i take cheap cialis warnings for cialis click now cialis from canada cialis without a doctor's prescription cialis bula cialis farmacias guadalajara callus cialis para que sirve
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:22 ق.ظ
スーパーコピー時計N級品偽物、ブランド時計コピー海外激安通販専門店
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:22 ق.ظ
オメガスピードマスタースーパーコピー
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:22 ق.ظ
スーパーコピーブランド絶人気のブランドバッグコピー、財布スーパーコピー、コピーブランド、 ブランド激安が多彩に揃う!
سه شنبه 3 اردیبهشت 1398 08:21 ق.ظ
スーパーコピーブランド 服高品質激安通販信用店,海外の有名な人気ブランドスーパーコピー 服販売優良店
چهارشنبه 21 فروردین 1398 08:39 ب.ظ

Many thanks, A lot of facts!

drugstore online canada global pharmacy canada discount canadian pharmacies best canadian pharmacies online canadianpharmacyusa24h is it legal most reliable canadian pharmacies aarp recommended canadian pharmacies pharmacy canada online prescriptions canadian drug is trust pharmacy in canada legitimate
شنبه 17 فروردین 1398 12:45 ب.ظ
当店のスーパーコピールイヴィトン、シャネル、エルメス、グッチ、ボッテガ、クロエ、ミュウミュウ、ジバンシー社はスーパーコピーブランド激安販売の経営に中国のスタッフたちが努力いたします。
پنجشنبه 15 آذر 1397 07:35 ق.ظ

With thanks! Quite a lot of forum posts!

click here take cialis generic cialis pro acquisto online cialis cialis tadalafil online cialis usa cost discount cialis cialis generika non 5 mg cialis generici click now cialis from canada deutschland cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 01:09 ق.ظ

Nicely put, Thanks.
where to buy cialis in ontario buying brand cialis online cialis flussig cialis 20 mg tadalafil tablets side effects for cialis we choice cialis uk we use it 50 mg cialis dose enter site very cheap cialis we choice cialis uk
دوشنبه 12 آذر 1397 02:28 ق.ظ

You stated it superbly.
chinese cialis 50 mg cialis daily reviews cialis free trial cialis savings card cialis authentique suisse cuanto cuesta cialis yaho rezeptfrei cialis apotheke cialis preise schweiz cialis 20 mg cut in half prezzo cialis a buon mercato
شنبه 10 آذر 1397 01:42 ب.ظ

You actually expressed that superbly!
cialis tablets for sale generic cialis 20mg uk canada discount drugs cialis buy cialis online cialis tablets australia cialis price thailand generic cialis 20mg uk cialis price in bangalore prix de cialis canadian discount cialis
شنبه 10 آذر 1397 01:47 ق.ظ

Factor very well regarded.!
click here take cialis click now buy cialis brand cialis with 2 days delivery deutschland cialis online cialis online cuanto cuesta cialis yaho generic for cialis venta cialis en espaa free cialis female cialis no prescription
جمعه 9 آذر 1397 02:41 ق.ظ

Kudos, I appreciate it!
cialis in sconto online prescriptions cialis tesco price cialis 200 cialis coupon we use it 50 mg cialis dose cialis 20mg prix en pharmacie buy cheap cialis in uk ou trouver cialis sur le net costo in farmacia cialis cialis prezzo di mercato
پنجشنبه 8 آذر 1397 03:21 ب.ظ

Amazing plenty of good info.
no prescription cialis cheap cialis herbs opinioni cialis generico recommended site cialis kanada buy cialis bulk cialis fast cialis online buy cialis sample pack 40 mg cialis what if i take cialis 5 mg schweiz
پنجشنبه 19 مهر 1397 04:28 ب.ظ

Nicely put. Kudos.
levitra 20 mg bayer prezzo levitra 20 mg levitra online vardenafil buy generic levitra buy levitra generic buy levitra 20 mg levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo buy 10 mg levitra
یکشنبه 8 مهر 1397 05:38 ق.ظ

Cheers, I appreciate this.
if a woman takes a mans cialis acheter cialis kamagra cialis patentablauf in deutschland cialis online deutschland we like it cialis price we like it cialis soft gel cialis 5 mg schweiz sublingual cialis online cialis 30 day sample cialis professional yohimbe
شنبه 31 شهریور 1397 07:22 ب.ظ

Thanks. Quite a lot of write ups.

canada online pharmacies medication online pharmacies in usa canadian medications, liraglutide trusted pharmacy canada trust pharmacy canada reviews drugstore online aarp recommended canadian pharmacies canada rx north west pharmacies canada canadian pharmacycanadian pharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 08:44 ب.ظ

Amazing posts. Regards!
cialis 10 doctissimo cialis generico in farmacia generic low dose cialis cialis kaufen price cialis wal mart pharmacy how much does a cialis cost cilas venta de cialis canada generic cialis pill online cialis diario compra
سه شنبه 27 شهریور 1397 05:44 ب.ظ

You actually suggested this terrifically!
cialis daily new zealand costo in farmacia cialis cialis 5 mg ou acheter du cialis pas cher purchase once a day cialis canada discount drugs cialis cialis 20mg preis cf tadalafil 5mg cialis generico milano cialis tablets for sale
پنجشنبه 15 شهریور 1397 06:40 ق.ظ

You actually expressed this adequately!
low dose cialis blood pressure prezzo di cialis in bulgaria viagra or cialis cialis daily new zealand cialis professional yohimbe cialis online deutschland cialis generico cost of cialis cvs cialis 20 mg effectiveness only now cialis 20 mg
سه شنبه 13 شهریور 1397 05:34 ق.ظ

This is nicely said. !
canadian pharmacy viagra cheap generic viagra online uk how do i get viagra online buy viagra next day delivery uk can i buy viagra at walmart prices for viagra order viagra usa viagra buy uk buy viagra online uk how to get viagra online
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی