نکته های آموزنده و شیرین زندگی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی ملائکه
نویسندگان

 

 

ای شیعیان امشب شب سوم مولاست
گیسـو پریشان بـر پدر زینب کبراست
واویلتا واویلتا آه و واویلا
****
از بس‌که خون جاری شده از سر مولا
گردیده قطـره قطـره آب، پیکـر مولا
واویلتا واویلتا آه و واویلا
****
در کوفه غربت علی دارد این تفسیر
پاداش مـولا داده شد از دم شمشیر
واویلتا واویلتا
آه و واویلا
****
ای اشک غربتت روان یا ابوفاضل
بهر پـدر قرآن بخـوان یا ابوفاضل
واویلتا واویلتا آه و واویلا
****
آتش به دل‌ها می‌زند نالۀ زینب
ای چاه کوفه گریه کن بر علی امشب
واویلتا واویلتا
آه و واویلا
****
امشب یتیمـان سربه‌سر، یاعلی گویند
محراب و مسجد تا سحر یاعلی گویند
واویلتا واویلتا
آه و واویلا
****
دیگر نمی‌گرید علـی در دل صحـرا
دیگر نمی‌خندد به او قاتل زهرا
واویلتا واویلتا

 

 

 

امشب شب هجران است یاشام غریبان است
هم بیت خدا خاموش هم کوفه پریشان است
ای یتیمان، دگـر بابا ندارید
چهره بر دیوار غربت گذارید
یا علی یا علی مظلوم علی جان
****
مولای همـه عالم پوشیده کفن امشب
تابوت علی باشد بر دوش حسن امشب
خاک غربت به فرق مسلمین است
شـام قتـل امیـرالمـؤمنین است
یا علی یا علی مظلوم علی جان
****
خون قلب همه عالم بر زخم سر مولاست
پنهـان ز همـه یاران زخم جگر مولاست
بعد از آن گریه و غسل شبانه
دفن مـولا علـی شد مخفیانه
یا علی یا علی مظلوم علی جان
****
خوناب جگر شد از باغ و گل و بستان
ای نخل خرمـا کو آن عابد نخلستان
چاه کوفه گوید داد از جدایی
تنهای تنهای عالم! کجایی؟
یا علی یا علی مظلوم علی جان
****
ای مسجدیان دارید امشب غم عظما را
بـا خون جگر شویید سجـادۀ مولا را
ذکر یا مولا یا حیدر بگویید
قبـر پنهان مولا را بجـویید
یا علی یا علی مظلوم علی جان

با داغ تو یا مولا عالم شده غمخانه
خرمای یتیمانت شد اشک غریبانه
خیز و رو در خرابه‌ها بیاور
بر یتیمان خود خرما بیاور
یا علی یا علی مظلوم علی جان

نوحه شب بیست و یکم
عالم در ماتم حبل المتین است
شـب قتـل امیـرالمؤمنین است
کوفه سیه‌پوش
محزون و خاموش
واویلا واویلا، الله اکبر
****
امشب پیچید به خود مولا به بستر
فـردا مهمـان شــد نـزد پیمبـر
فرق شکسته
در خون نشسته
واویلا واویلا، الله اکبر
****
امشب مولا علی افتاده از پا
فردا راحت شود از جور دنیا
می‌گرید امشب
عباس و زینب
واویلا واویلا، الله اکبر
****
زهـرا چشم انتظار، زینب عزادار
مسجد دریای خون، کوفه گرفتار
چشم یتیمان
پیوسته گریان
واویلا واویلا، الله اکبر
****
ای آل فاطمـه قــرآن بخـوانید
اشک و خون جگر بر رخ فشانید
مولا فدا شد
حقش ادا شد
واویلا واویلا، الله اکبر
****
آخر شـد منهدم رکن هدایت
کرده بر تن کفن شاه ولایت
مهدی امت!
سرت سلامت
واویلا واویلا، الله اکبر
****
خون رخساره و زخم جبین بود
اجـرا عـدالت مـولا همین بود
واویلا واویلا، الله اکبر
 
 
نوحه شب بیستم
آیـد از مسجـد کوفه ندایی
یا علی یا علی داد از جدایی
رخساره گلگون
سجاده پر خون
مظلوم علی جان
****
یاعلی یاعلی مسجد غریب است
کوفـه در نالـۀ امـن یجیب است
رکن هدایت!
جان‌ها فدایت
مظلوم علی جان
****
چاه کوفه شرار از دل برآرد
نخل کوفـه دگر مولا ندارد
می‌گرید امشب
عباس و زینب
مظلوم علی جان
****
شیر حق، عازم وصل حبیب است
ناامیـد از مـداوایش طبیب است
خسته ز دنیاست
دلتنگ زهراست
مظلوم علی جان
****
یــا الله یــا الله آه و واویــلا
بیت حق شسته شد با خون مولا
مولا فدا شد
حقش ادا شد
مظلوم علی جان
****
یـا الهـی الهـی یـا الهــی
محراب کوفه می‌دهد گواهی
شد کشته مظلوم
امام معصوم
مظلوم علی جان
****
با رخسار خونین، امام عادل
می‌فرستد غـذا از بهر قاتل
جان‌ها فدایش
گریم برایش
مظلوم علی جان
 
 
 
 
نوحه شب نوزدهم
حـق امیرالمـؤمنین ادا شد
فرق منیر او ز هم جدا شد
بر آسمان بلند، این ندا شد
شد کشته حیدر
الله اکبر
****
تسلیت ای فاطمـۀ شهیده
علی به آرزوی خود رسیده
از حق ندای ارجعی شنیده
شد کشته حیدر
الله اکبر
****
رکن هـدایت بر زمین فتاده
صورت به محراب دعا نهاده
زهرا به بـالای سرش ستاده
شد کشته حیدر
الله اکبر
****
ای نخل‌ها خون جگر ببارید
ای چاه‌هـا آه از جگر برآرید
دیگـر امیـرالمؤمنین ندارید
شد کشته حیدر
الله اکبر
****
شد شسته از خون چهرۀ امامت
نقـش زمیـن شـد قامت قیامت
یا حضرت زهـرا سرت سلامت
شد کشته حیدر
الله اکبر
****
بـر اهـل کوفـه ایـن ندا رسیده
بسته علی در موج خون دو دیده
اشک حسن بر صورتش چکیده
شد کشته حیدر
الله اکبر
****
ای مسجـد کوفـه خداخدا کن
خورشید خون گرفته را صدا کن
عبـاس را تو از پـدر جـدا کن
شد کشته حیدر
 
 
 
 
نوحه شب بیست و سوم

می‌گرید و می‌سوزد شمع و گل و پروانه

با قتل علی عالم گردیده عزاخانه

چاه کوفه گوید داد از جدایی

یا علـی یا علـی مـولا کجایی

مظلوم، علی جان مظلوم، علی جان

****

بر گوش ملک امشب این زمزمه می‌آید

کز باغ جنان محسن با فاطمه می‌آید

چشـم صدیقـۀ پهلـو شکسته

افتاده بر فرق در خون نشسته

مظلوم، علی جان مظلوم، علی جان

****

تنها نه فقط زینب، محزون و پریشان است

اشک غم و خون دل خرمای یتیمان است

پیر مسکین که ویرانه‌نشین است

در ذکـر یـا امیـرالمؤمنین است

مظلوم، علی جان مظلوم، علی جان

ای یار همه عالم ای از همه تنهاتر

در بین همه یاران از فاطمه تنهاتر

سلام ما به آخـرین نمازت

آسمان دلتنگ راز و نیازت

مظلوم، علی جان مظلوم، علی جان

 

نوحه شب بیست و یکم

چشمان مولا بسته شد آهسته آهسته

دیگر علی از دست این مردم شده خسته

مولا ز دنیا رفت دیدار زهرا رفت

****

تا آخر دنیا دگر تنها بمان کوفه!

بهر امیرالمؤمنین قرآن بخوان کوفه!

مولا ز دنیا رفت دیدار زهرا رفت

****

با آنکه جز زخم زبان نشنیده از کوفه

فزت و رب‌‌الکعبه‌اش پیچیده در کوفه

مولا ز دنیا رفت دیدار زهرا رفت

****

آهسته می‌آید ندا از تربت مولا

ای نخل خرما گریه کن بر غربت مولا

مولا ز دنیا رفت دیدار زهرا رفت

****

ای چاه کوفه همدمت دیگر نمی‌آید

ای نخل خرما گریه کن حیدر نمی‌آید

مولا ز دنیا رفت دیدار زهرا رفت  

 

امشب سرشک از دیدۀ روح‌الامین بارد

کوفه به دل داغ امیرالمؤمنین دارد

مولا ز دنیا رفت دیدار زهرا رفت

****

امشب همه اشک یتیمی در بصر داریم

زخم امیرالمؤمنین را بر جگر داریم

مولا ز دنیا رفت دیدار زهرا رفت     

 

 

نوحه شب نوزدهم

یا محمد اجر و پاداش رسالت داده شد

غرق خون هم دامن محراب و هم سجاده شد

کشته شد مولا علی یا علی و یا علی

****

بین محراب دعا روح رسالت کشته شد

رکن دین افتاد از پا و عدالت کشته شد

کشته شد مولا علی یا علی و یا علی

****

امت ختم رسل! وقت عزاداری شده

خون ز رخسار امیرالمؤمنین جاری شده

کشته شد مولا علی یا علی و یا علی

****

آسمان آخر گره واکرد از کار علی

ریخت در محراب کوفه خون رخسار علی

کشته شد مولا علی یا علی و یا علی

****

جبرئیل! امشب از این ماتم گریبان چاک کن

اشک چشم و خون رخسار علی را پاک کن

کشته شد مولا علی یا علی و یا علی

 

می‌زند تا روز محشر شعله بر جان همه

روی گلگون علی، روی کبود فاطمه

کشته شد مولا علی یا علی و یا علی

****

هر فقیری در خرابه جامه بر تن می‌درد

بعد او کی بر یتیمان نان و خرما می‌برد

کشته شد مولا علی یا علی و یا علی

 

 

 
نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 13 تیر 1394

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic