تبلیغات
نکته های آموزنده و شیرین زندگی - جانِ قرآن‌ها
نکته های آموزنده و شیرین زندگی
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :علی ملائکه
نویسندگان

بند اول
تو حیدری که خدا خوانده حیدرت مولا!
سـلام روح بـه جسـم مطهـرت مولا!
نوشتـه‌انـد: یــدالله فــوق ایـدیهــم
به دست و بازوی اسلام‌پـرورت مولا!
سلام هفت، اب و چار، مام و هشت، بهشت
به یـازده پسر و بـر دو دختـرت مولا!
تویی کـه پیشتـر از ابتـدای عالم، بود
خـدای عـزوجل مـدح‌گستـرت مولا!
جحیم، شعله‌ای از بغض دشمنان شماست
بهشت، عکس بلال است و قنبرت مولا!
هـزار مرحب خیبـر، هـزار عمـرو دلیر
به وحشت آمـده از نام حیـدرت مولا!
لوای فتح الهی بـه روی شـانۀ توست
گواه، خندق و بدر است و خیبرت مولا!
بقای ارض و سماوات حفظ در کنفت
تمـام ملک الهـی‌ست وسعت نجفت

بند دوم
تمام وحـی، نمـایانگـر ولایـت توست
تمام نـور، همـان پرتـو هدایت توست
تمام عالم هستی‌است مشتی از خروار
تمام آب یکی جرعـه از عنایت توست
تو آن کتاب خدایی که تا جهان برپاست
خطابـه و کلمـات قصـار آیـت توست
هنوز هم سخنت ناشنیـده مانده علی!
اگرچه عالم هستی پر از روایت توست
چو آفتاب در آیـات وحی معلـوم است
که قصـۀ همـۀ انبیـا حکـایت توست
چه بـاک از عطـش و از حرارت حشر
که چشم شیعه در آن روز بر سقایت توست
خدا بـه خلق، کرم می‌کند هماره ولی
وسیلۀ کرمش دست با کفـایت توست
به روی چشم زمین آسمانـی ای مولا
زمــام‌دار زمیــن و زمانــی ای مولا 

 

بند سوم
تو گنج‌هـای خـدا را بـه زیر پـا داری
سر از کرم بـه تهی‌دست‌هـا فرود آری
شب و ستاره و مه، نخل و چاه می‌گویند
که شب گذشت علی‌جان! هنوز بیداری؟
گهی به تخت خلافت گهی کنار مریض
زمــام‌دار وجـودی تــو یـا پرستـاری
بـرای غـارت خلخـال یـک یهــودیه
فـراز منبـر پیغمبــر اشـک می‌بـاری
رعیّـت تـو بـه جـان تـو می‌دهد آزار
به جـرم آنکـه تو یک مور را نیـازاری
قیـام عـدل و مـروت شـود تمـاشایی
دمی کـه پای بـه بـازار کوفه بگذاری
مقـام و مرتبه‌ات را نهـاده‌ای به زمین
که مشک آب زنی را به دوش برداری
شرافت شرف و عدل از شرافت توست
چهار سال عدالت فقط خلافت توست 
 

بند چهارم
تو روح پاک محمّد تو جـان قرآنی
فراتـر از ملکـی در لبـاس انسـانی
ز هـیبتت جگـر کوهسـار مـی‌لرزد
به پیش اشک یتیمی چو بید لرزانی
هزار کـوه طلا را نگیـری ای مولا
که پوست جوی از مـور راه بستانی
کنار طفل یتیمی بـه خنده بنشینی
ورا به دامن پُرمهـر خویش، بنشانی
لباس کهنه کنـی اختیار بر تن خود
لباس نـو به غلامان خـود بپوشانی
میان جمع فقیران کسی نمی‌دانست
تو یک فقیـر و یـا شهریـار امکانی
هزار حیف که قدر تو ناشناخته ماند
تو در تن بشریت غریب چون جانی
تو ناشناس جهانی جهان تو را نشناخت
چارده صده رفت و زمان تو را نشناخت

بند پنجم
رسول خواست تـو تنهـا برادرش باشی
بـرادرش نـه کـه نفس مطهرش باشی
هـزار حیف که در پهـن‌دشت ظلمت‌ها
بشر نخواست تـو مولا و رهبرش باشی
لــوای فتــح محمّـد در اهتــزار آیــد
به غزوه‌ای که تو سـردار لشکرش باشی
سلام صبـح قیـامت سلام اهـل بهشت
به محشری که تو ساقی کوثـرش باشی
شکـست ره نبـرد تـا ابـد بـه اردویـش
محمّدی که تو در جنگ، حیدرش باشی
سزد ملائکـه تا صبح حشـر سجده برند
به منبـری کـه تو تنها سخنورش باشی
تمام اهـل قیـامت نـدا دهنـد علی
خوشا کسی که تو امروز محشرش باشی
بهشت کوثـر و رضـوان من تویی مولا!
صراط و محشر و میزان من تویی مولا!

بند ششم
تو فاتـح احـد و بـدر و خیبـری مولا!
تـو شیـر داور و شیـر پیمبــری مولا!
هنوز کوه احـد، شاهد شجاعت توست
هنـوز بالـد و گویـد تو حیـدری مولا!
تو را مقایسـه بـا هیچکس نشاید کرد
که دیگـران دگرنـد و تو دیگری مولا!
تو بـا خرابـه‌نشینان کوفـه می‌جـوشی
خدا گواست تو از عـرش، برتری مولا!
اگر چه فاطمه خود، حجت امامان است
تو خـود امام بـه زهرای اطهری مولا!
به جز رسول که او هستِ تو، تو هستی او
تـو از تمـامی پیغمبـران سـری مـولا!
دهـد همـاره شهـادت چراغ بیت‌المال
فقـط تـو پادشـه عـدل‌گستری مـولا!
درود کـل پیــام‌آوران بـه رهبـری‌ات
سلام دائم «میثم» به مدح‌ گستری‌ات 

یا علی علیه السلام

ای دل صدپاره گل باغ تو

تا ابدیت به جگر داغ تو

ظلم‌کُش از همه مظلوم‌تر!

رهبر از فاطمه مظلوم‌تر!

پادشه وسعت ملک خدا!

صدرنشین حرم ابتدا!

محفل انس تو دل سوخته

عدل به نوع بشر آموخته

ساخته و سوخته با آه خود!

رانده جهان را ز سر راه خود!

سینه‌ات از لوح و قلم پاک‌تر

از گل پرپر شده صدچاک‌تر

باغ جنان شیفتۀ قنبرت

روح‌الامین مستمع منبرت

خانۀ تو کعبۀ عالم شده

خاک قدم‌های تو آدم شده

ماه، ‌طلوعش به تو آغاز گشت

مهر به دست تو ز ره بازگشت

ای همه جا طور مناجات تو

چشم اجابت پی حاجات تو

در دل شب هم‌سخن‌ چاه‌ها!

سوخته با نالۀ تو آه‌ها

جام طهورای خدا مست تو

وسعت گردون به کف دست تو

قنبر کوی تو سراج‌الهدی‌ست

صوت بلال تو صدای خداست

لالۀ زخمی شده از خارها!

جهل بشر کشته تو را بارها

خون دل و اشک بصر داشتی

زخم رعیت به جگر داشتی

زخم به دل شعلۀ آتش به جان

خار به دیده به گلو استخوان

نالۀ تو نالۀ بی‌زمزمه

خانۀ تو خانۀ بی‌فاطمه

چشم به دیوار و به در دوختی

سوختی و سوختی و سوختی

ای به مقام از همه بالاترین

رهبر در جامعه تنهاترین

دوست تو، دشمن تو ناسپاس

تا صف محشر همه‌جا ناشناس

با چه گنه پور مرادی شتافت

فرق تو را چون جگر ما شکافت

سوز درونت به فلک تاب داد

خون سرت آب به محراب داد

کشتۀ توحید و عدالت شدی

فزت برب گفتی و راحت شدی

تا که شود نخل و گل و باغ، سبز

در نفس ما بود این داغ، سبز

دل به عزایت حرم ماتم است

زخم سرت بر جگر «میثم» است

 

 

بس‌که خون گشت ز نامردی مردم جگرش

بود زخم جگرش سخت‌تر از زخم سرش

اوست مظلوم که تا لحظۀ جان دادن بود

استخوان در گلو و خار به چشمان ترش

نخل‌ها اشک فشاندند به اشک شب او

چاه‌ها ناله کشیدند به آه سحرش

از شبی که گُل نیلوفری‌اش خفت به گِل

نه مدینه، همه جا بود سیه در نظرش

خود شهید و پدر هشت شهید است علی

عجبا یک پدر و این همه داغ پسرش

گاه، چون شمع برای بشریت شد آب

گاه، پروانه‌صفت سوخته شد بال و پرش

اوست مظلوم‌ترین رهبر و می‌باید خواند

از حسین و حسن و فاطمه مظلوم‌ترش

به خداوند قسم، سخت‌تر از زخم جبین

داغ زهراست که تا حشر بود بر جگرش

عمر بی‌فاطمه جان دادن او بود که بود

فاطمه هم سپهش هم زرهش هم سپرش

نخل «میثم» همه دم سبز که تا سبزه بود    

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
شنبه 13 تیر 1394
چهارشنبه 28 شهریور 1397 09:47 ب.ظ

Thanks a lot! I value it.
callus where cheapest cialis try it no rx cialis precios de cialis generico prices for cialis 50mg cialis kamagra levitra generic cialis pro cialis 5 mg effetti collateral india cialis 100mg cost enter site natural cialis
سه شنبه 27 شهریور 1397 06:45 ب.ظ

You said it adequately.!
costo in farmacia cialis cialis lowest price buy cialis cialis 10 doctissimo generic cialis pill online cialis 200 dollar savings card import cialis the best site cialis tablets cialis coupons printable cialis wir preise
پنجشنبه 15 شهریور 1397 08:00 ق.ظ

You said it really well!
brand cialis nl can i take cialis and ecstasy canadian discount cialis viagra vs cialis rx cialis para comprar cialis generic does cialis cause gout viagra vs cialis only best offers cialis use no prescription cialis cheap
سه شنبه 13 شهریور 1397 11:56 ب.ظ

You revealed it superbly.
buy vistagra usa canada medication pharmacy canada online pharmacies for men canadian online pharmacy drugstore online shopping canadian pharmaceuticals nafta canada pharmacies account canadian pharmacy viagra canadian pharmacycanadian pharmacy canada online pharmacies legitimate
سه شنبه 13 شهریور 1397 06:25 ق.ظ

You said this effectively.
buy now viagra sildenafil prescription get a viagra prescription get viagra uk buy viagra without prescription buy viagra uk online buy viagra online germany buy viagra overnight delivery where to buy cheap viagra viagra usa online
دوشنبه 12 شهریور 1397 04:40 ق.ظ

With thanks! A good amount of posts.

achat cialis en europe cialis 10mg prix pharmaci cialis baratos compran uk prescription doctor cialis acquisto online cialis generic cialis at walmart cialis canadian drugs cost of cialis per pill cialis patentablauf in deutschland cialis 5 mg para diabeticos
سه شنبه 23 مرداد 1397 04:27 ق.ظ

Thanks. Very good stuff!
cheap viagra online usa how do i order viagra get viagra prescription order viagra no prescription sildenafil to buy viagra no presc viagra how to get a prescription buy viagra cheapest price pharmacies buy viagra cheap uk
جمعه 7 اردیبهشت 1397 09:08 ب.ظ

Cheers. Lots of posts!

we like it cialis price cialis price in bangalore cialis name brand cheap cialis generico in farmacia cialis for sale where cheapest cialis cialis 30 day trial coupon cialis prezzo di mercato chinese cialis 50 mg price cialis best
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 09:50 ق.ظ

With thanks! Ample write ups.

how old do you have to be to buy viagra buy cheap viagra no prescription pharmacy order online buy viagra uk pharmacy order viagra online where can i buy a viagra sildenafil to buy where can i buy the cheapest viagra buy viagra tesco buy viagra online cheap uk
شنبه 18 فروردین 1397 02:07 ق.ظ

Really plenty of very good information.
cialis generika viagra vs cialis vs levitra tadalafil tablets buy cialis prescription doctor cialis miglior cialis generico cialis online nederland cialis cost enter site very cheap cialis cuanto cuesta cialis yaho
دوشنبه 28 اسفند 1396 05:32 ق.ظ

Superb info. Thank you.
where cheapest cialis cialis generico lilly cialis 5 mg schweiz 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 5 mg female cialis no prescription cialis super acti cialis para que sirve only here cialis pills viagra vs cialis
شنبه 18 شهریور 1396 04:47 ب.ظ
Definitely consider that that you stated. Your favourite reason seemed to
be on the internet the simplest factor to remember of.
I say to you, I certainly get annoyed whilst folks consider
concerns that they just don't realize about. You controlled to hit the nail
upon the top and also defined out the whole
thing without having side effect , people could take a signal.
Will likely be back to get more. Thanks
یکشنبه 15 مرداد 1396 06:45 ب.ظ
It's nearly impossible to find educated people in this particular topic, however, you seem like you know what you're talking about!
Thanks
یکشنبه 15 مرداد 1396 01:08 ب.ظ
Good day I am so delighted I found your webpage, I really found you by accident, while I was browsing on Yahoo for something else, Regardless I am here
now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round thrilling blog (I also love the theme/design),
I don't have time to browse it all at the moment but I have bookmarked it and also added in your
RSS feeds, so when I have time I will be back to read much more, Please do keep up
the excellent job.
جمعه 6 مرداد 1396 08:33 ب.ظ
Greetings! Very helpful advice in this particular article!
It is the little changes that make the largest changes.
Thanks a lot for sharing!
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 03:39 ب.ظ
I visited various websites however the audio feature for audio songs existing at this web site is actually excellent.
جمعه 8 اردیبهشت 1396 12:30 ب.ظ
Aw, this was an extremely nice post. Taking the time and actual effort to produce a good article…
but what can I say… I procrastinate a whole lot and never manage to
get nearly anything done.
پنجشنبه 24 فروردین 1396 12:07 ق.ظ
Oh my goodness! Awesome article dude! Many thanks, However I am experiencing
issues with your RSS. I don't understand why I can't subscribe to it.

Is there anybody else getting similar RSS
issues? Anyone who knows the answer will you kindly respond?
Thanx!!
سه شنبه 22 فروردین 1396 08:46 ق.ظ
After going over a handful of the blog articles on your website, I really appreciate your technique of blogging.
I book marked it to my bookmark website list and will
be checking back soon. Please check out my web site too and
let me know how you feel.
سه شنبه 22 فروردین 1396 05:16 ق.ظ
Hi there! Someone in my Myspace group shared this website with us so I came to look
it over. I'm definitely enjoying the information. I'm book-marking and will be tweeting
this to my followers! Terrific blog and brilliant design and style.
دوشنبه 21 فروردین 1396 06:42 ق.ظ
What's up to all, how is the whole thing, I think every one is getting more from this site, and your views
are good in support of new users.
چهارشنبه 16 فروردین 1396 07:27 ق.ظ
Hurrah! At last I got a website from where I be capable of really obtain useful facts regarding my study and knowledge.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی